Baron Münchhausens underbare resor och äfwentyr till lands och watten, berättade af honom sjelf.
Stockholm: J.W. Löfwings förlag, 1874
1. Auflage
Pappband; Format 11 x 16,5; 120 Seiten
Med 6 Taflor.
[Kopien nach Hosemann]
Köping, 1874.
J.F. Säfbergs Boktryckeri.
Pris: Bunden 1 krona, häftad 75 öre
Schweden [SCH 1874/02]

Baron von Münchhausens berömda äfventyr och resor, och de märkvärdiga händelser, han upplevat, sannigsenligt berättade af honom sjelf.
Stockholm: Bokförlagsbyran, 1876
[Folkskrifter N:o 8]
Heft; Format 10 x 15,2; 28 Seiten
[Illustrationen nach Hosemann ]
Schweden [SCH 1876/01]
Baron Münchhausens underbare resor och äfwentyr till lands och watten, berättade af honom sjelf.
Stockholm: J.W. Löfwings förlag, 1881
2. Auflage
Geheftet mit Papierumschlag; Format 11,3 x 16,9; 120 Seiten
Med 6 Taflor.
[Kopien nach Hosemann]
Köping, 1881.
J.F. Säfbergs Boktryckeri.
Schweden [SCH 1881/01]
Baron Münchhausens märkvärdiga resor och äfventyr till lands och vatten.
Stockholm: J. Looström & Komp:s Förlag, 1899
Neu eingebunden; Format 19,3 x 26; 200 Seiten
Ny öfversättning af V.E. Öman
Med 153 teckningar af Gustave Doré
Stockholm
Tryckt hos P. Palmquists Aktiebolag 1899
Schweden [SCH 1899/02]
Baron Münchhausens underbara resor och äventyr.
Göteborg: Åhlen & Åkerlund Förlag, 1910
[Barnens Stora Julkalender Årg. 1]
Halbleinenband; Format 19,8 x 24,6; 95 Seiten
Ny översättning
Med 39 illustrationer av Louis Moe
Praktupplaga, inb. Pris 2 kr. 25 öre.
Uppsala Almqvist & Wiksells Boktrykkeri-A.-B. 1910
Schweden [SCH 1910/02]
Baron v. Münchhausens märkvärdiga resor og äventyr. Baron Münchhausens mäkvärdiga resor og äventyr till lands och vatten.
Stockholm: Beijers Bokförlagsaktiebolag, 1914
[Kronbiblioteket N:o 43]
Pappband; Format 14,3 x 20,5; 179 + 10 Seiten
Översättning av V.E. Öman
Trykt hos Beijersoförlagsbolag.
Schweden [SCH 1914/04]
Münchhausens Resor och Äventyr. Baron von Münchhausens sällsama resor och äventyr till lands och vatten.
Upptecknade efter hans egna muntliga berättelser i kretsen av sina umgängesvänner.
Uppsala: F. C. Askerbergs Bokförlagsaktiebolag, 1914
Sjätte upplagan (19:e -21:a tusendet)
Halbleinenband; Format 13 x 18,2; 237 + 2 Seiten
Översättning från engelska origialets sjunde upplaga.
Med 152 illustrationer av Gustave Doré
Wretmans Boktryckeri Uppsala 1914
Schweden [SCH 1914/05]
Baron Münchhausens underbara äventyr.
Stockholm: Svensk Läraretidnings Förlag, 1917
[Barnbiblioteket Saga 64] 1. Auflage
Geprägter Leinenband; Format 11,2 x 16,3; 195 + 4 Seiten
Till svenskan överflyttade av Hugo Gyllander
Redaktör A. Hammarlund
Med talrika illustrationer [ Brita Ellström m. fl.]
Stockholm 1917
Svenska Tryckeriaktiebolaget.
Schweden [SCH 1917/02]
Baron Münchhausens underbara äventyr.
Stockholm: Svensk Läraretidnings Förlag, 1919
[Bambiblioteket Saga 64 - Läsebok för hem och skola] 2. Auflage
Halbleinenband; Format 11,2 x 16,3; 195 + 4 Seiten
Till svenskan överflyttade av Hugo Gyllander
Redaktör A. Hammarlund
Med talrika illustrationer av Brita Ellström m. fl.
(Eftertryck förbjudes)
Stockholm
Svenska Tryckeriaktiebolaget 1919
Schweden [SCH 1919/01]
Baron von Münchhausens resor och äventyr.
Stockholm: Nordiska Bokhandelns Förlag, 1924
7. svenska upplagan
Halbleinenband; Format 13,9 x 19,9; 235 Seiten
Med illustrationer av Gustave Doré
Stockholm
Zetterström & Persson Boktrykkeri 1924
Schweden [SCH 1924/04]
Münchhausen. Baron von Münchhausens underbara resor och äventyr till lands och vatten såsom han själv brukade berätta dem i vänkretsen.
Stockholm: Thure Waledows Förlag, 1924
[Klassiska Folkböcker I.]
Halbleinenband; Format 15,2 x 22,5; 137 Seiten
Utgivna till 200-årsminnet av hans födelse
Översatta av Anna Warodell
Illustrerade av Robert Högfeldt
Stockholm 1924
Tryckeri A.B. Thule
242561
Schweden [SCH 1924/07]
Münchhausens resor. Baron von Münchhausens underbara resor till lands och vatten. Hans fälttäg och lustiga äventyr, säsom han själv brukade berätta dem vid glaset i kretsen av sina vänner.
Stockholm: P.A. Norstedt & Söners Förlag, 1927
[Norstedtsböcker i Norstedtsband] [Verlags-Nr. 273047]
Halbleinenband; Format 12,6 x 19,7; 168 Seiten
Originalets titel: Wunderbare Reisen des Freiherrn von Münchhausen
Med Gustave Doré s träsnitt
Stockholm 1927
Kungl. Boktryckeriet. P.A. Norstedt & Söner
Schweden [SCH 1927/04]
Münchhausens resor. Baron von Münchhausens underbara resor till lands och vatten. Hans fälttäg och lustiga äventyr, säsom han själv brukade berätta dem vid glaset i kretsen av sina vänner.
Stockholm: P.A. Norstedt & Söners Förlag, 1927
[Verlags-Nr. 273047]
Halbleinenband; Format 12,6 x 19,7; 168 Seiten
Originalets titel: Wunderbare Reisen des Freiherrn von Münchhausen
Med Gustave Doré s träsnitt
Stockholm 1927
Kungl. Boktryckeriet. P.A. Norstedt & Söner
Schweden [SCH 1927/05]
Baron von Münchhausens underbara resor. Baron von Münchhausens underbara resor till lands och vatten. Hans fälttäg och lustiga äventyr, säsom han själv brukade berätta dem vid glaset i kretsen av sina vänner.
Stockholm: P.A. Norstedt & Söners Förlag, 1927
[Verlags-Nr. 273047]
Halbleinenband; Format 12,6 x 19,7; 168 Seiten
Originalets titel: Wunderbare Reisen des Freiherrn von Münchhausen.
Med Gustave Doré s träsnitt
Stockholm 1927
Kungl. Boktryckeriet. P.A. Norstedt & Söner
Schweden [SCH 1927/10]
Baron von Münchhausens underbara resor och äventyr till lands och vatten såsom han själv brukade berätta dem i vänkretsen.
Stockholm: Bokförlaget Ardor, 1932
Halbleinenband; Format 15,3 x 22,3; 137 Seiten
[Övers. av Anna Warodell]
Illustrationer av Robert Högfeldt
Omslagsvignett av K. Krave
Stockholm 1932
Tr.-A.-B. Sätherlund & Krook
Schweden [SCH 1932/01]
Die Übersetzerin ist nicht genannt.
Baron Münchhausens märkvärdiga resor och äventyr till lands och sjöss.
Stockholm: A.B. J. Hasselgrens Förlagsbokhandel, 1943
Halbleinenband; Format 14,2 x 20,6; 183 Seiten
Med teckningar av Gustave Doré
Tammerfors Handelstryckeri 1943
Schweden [SCH 1943/06]
Münchhausen. Baron Münchhausens märkvärdiga resor och äfventyr till lands och vatten.
Stockholm: C.F. Fritzes Bokförlags A.B., 1949
Pappband; Format 20,9 x 29,3; 180 Seiten
Ny öfversättning af V.E. Öman
Med teckningar af Gustave Doré
Esselte Aktiebolag
Stockholm 1949
Schweden [SCH 1949/07]
Baron Münchhausens underbara äventyr.
Stockholm: Svensk Läraretidnings Förlag, 1951
[Bambiblioteket Saga 64 - Läsebok i hem och skola] 4. Auflage
Halbleinenband; Format 11 x 16,2; 152 + 8 Seiten
Till svenskan överflyttade av Hugo Gyllander
Red. Signe H. Wranér
Teckninger av Brita Ellström m. fl.
19:e - 22:e tusendet
(Efterdryk förbjudes)
Stockholm 1951
A/B Gustaf Lindströms Boktrykkeri
Schweden [SCH 1951/02]
G.A. Bürger: Baron von Münchhausens underbara resor till lands och vatten.
Stockholm: Natur och Kultur, 1954
[Skattkammarbiblioteket]
Halbleinenband; Format 12,6 x 19,3; 158 Seiten
Till svenska av Britt G. Hallqvist
Redaktör: Annie Löfstedt
Med reproduktioner av träsnitt efter teckningar av Gustave Doré
Omslagsteckningen av Per Silfverhjelm
Originalets titel: Wunderbare Reisen zu Wasser und zu Lande, Feldzüge und lustige Abenteuer des Freiherrn von Münchhausen, wie er dieselben bei der Flasche im Zirkel seiner Freunde selbst zu erzählen pflegt
Printed in Sweden
Ronzo Boktryckeri AB Stockholm 1954
Schweden [SCH 1954/07]
Münchhausen. Baron von Münchhausens underbara resor och äventyr.
Stockholm: Tidens Bokklubb, 1957
Pappband; Format 16,2 x 23,5; 155 Seiten
Översättning och inledning av Nils Holmberg
Illustrerade av Gustave Doré
Tyska originaltes titel: Freiherr von Münchhausens wunderbare Reisen und Abenteuer
Trycker AB Tiden Stockholm 1957
Schweden [SCH 1957/02]
Münchhausens underbara äventyr. Baron Münchhausens underbara äventyr.
Stockholm: Svensk Läraretidnings Förlag, 1965
[Sagas berömda böcker 64] [Verlags-Nr. 623614]
Halbleinenband; Format 13,9 x 20,4; 171 Seiten
Återberättad av Staffan Andrae
Omslag och illustrationer: Erik Prytz
Tryckt hos Tryckcentralen
Örebro 1965
Schweden [SCH 1965/01]
G.A. Bürger: Münchhausens äventyr.
+
Francois Rabelais: Gargantua och Pantagruel.
Uddevalla: Bokförlaget Niloé AB, 1970
[Niloé - Biblioteket Röda Serien 11]
Roter Kunstledereinband mit Schutzumschlag; Format 16 x 23,7; 320+1 Seiten
Översättning av J. Gunnarsson
Med 133 illustrationer av Gustave Doré
Omslagbild Gerd Miller
© International Book Automation
IBA UDDEVALLA MCMLXX
Schweden [SCH 1970/03S]
Münchhausens underbara resor och äventyr. Baron von Münchhausens underbara resor och äventyr.
Stockholm: Tidens Bokklubb, 1975
Pappband; Format 13,1 x 21,2; 155 Seiten
Översättning och inledning av Nils Holmberg
Illustrerade av Gustave Doré
Tyska originaltes titel: Freiherr von Münchhausens wunderbare Reisen und Abenteuer
Painoyhtymä Oy, Lovisa, Finland, 1975
ISBN 91-550-0630-2
Schweden [SCH 1975/04]
Auf dem hinteren Deckel Tidens Förlag
Baron Münchhausens märkvärdiga äventyr till lands och vatten.
Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker, 1979
[Bra Klassiker]
Kunstlederband; Format 13 x 20,5; 201 Seiten
Översättning V.E. Öman
Förord: Teddy Brunius
Originalillustrationer Gustave Doré
Originalets titel: Baron Munchausen's Narrative of his Marvelbus Travels and Campaigns in Russia.
Utgiven första gången i England 1785.
Utgiven av Bokförlaget Bra Böcker, Höganäs.
Tryckning Jannerstens Trycken, Avesta 1979
Schweden [SCH 1979/05]
Münchhausens underbara äventyr.
Stockholm: AWE/Gebers, 1979
[Sagas berömda böcker] 2. Auflage
Pappband; Format 14,5 x 21,9; 171 + 2 Seiten
Återberättad av Staffan Andrae
Omslag och illustrationer: Erik Prytz
© Almqvist & Wikselt Förlag AB, Stockholm
Andra upplagen
Printed in Sweden by Almqvist & Wiksell, Uppsala 1979
ISBN 91-20-05723-7
Schweden [SCH 1979/04]
Adrian Mitchell: Münchhausen sätter av i galopp.
Stockholm: Rabén & Sjögren, 1986
Hochglanzkaschierter Pappband; Format 20,1 x 28,6; 14 Seiten
Baron von Münchhausens märkliga äventyr som han berättat för Adrian Mitchell
Översättning Sven Christer Svahn
Bilderna har ritats till sjöss och till häst av Patrik Benson
Text © Adrian Mitchell 1985.
Bild © Patrick Benson 1985.
Originalets titel: The Baron Rides Out. Först utgiven av Walker Books, London, 1985
Tryckt i Italien 1986
ISBN 91-29-57427-7
Schweden [SCH 1986/11]
Adrian Mitchell: Münchhausen på villande våg. Fler av baronens äventyr.
Stockholm: Rabén & Sjögren, 1987
Hochglanzkaschierter Pappband; Format 20,1 x 28,6; 14 ungez. Bll.
Som han berättat dem för Adrian Mitchell
Översätta av Sven Christer Svahn
Med bilder målade under havens yta av Patrik Benson
Text © Adrian Mitchell 1987.
Bild © Patrick Benson 1987.
Originalets titel: The Baron All At Sea. Först utgiven av Walker Books, London, 1987
ISBN 91-29-58084-6
Schweden [SCH 1987/02]
G.A. Bürger: Münchhausen.
Uddevalla: Bokförlaget Niloé AB, 1989
Neue Auflage
Taschenbuch; Format 10,9 x 18,1; 160 Seiten
Översättning av J. Gunnarsson
Med illustrationer av Gustave Doré
© Bokförlaget Niloé AB
Originalets titel: Wunderbare Reisen zu Wasser und zu Lande, Feldzüge und lustige Abenteuer des Freiherrn von Münchhausen
Bohusläns Grafiska AB
UDDEVALLA MCMLXXXIX
ISBN 91-7102-228-7
Schweden [SCH 1989/08]
G.A. Bürger: Münchhausens äventyr.
Francois Rabelais: Gargantua och Pantagruel.
Uddevalla: Niloé, 1989
[Niloé - Biblioteket Röda Serien 11]
Roter Kunstledereinband mit Schutzumschlag; Format 16 x 23,7; 320 Seiten
Översättning av J. Gunnarsson
Med 133 illustrationer av Gustave Doré
© International Book Automation
Originalens titlar: Wunderbare Reisen zu Wasser und zu Lande, Feldzüge und lustige Abenteuer des Freiherrn von Münchhausen
Vie inestimable de Gargantua & Faits et dits héroiques du grand Pantagruel
Bohusläns Grafiska AB
IBA UDDEVALLA MCMLXXXIX
ISBN 91-7102-049-7
Schweden [SCH 1989/09S]
G.A. Bürger: Münchhausens fantastiska äventyr. Ur Münchhausens äventyr.
Uddevalla: Bokförlaget Niloé AB, 1990
[Niloés Miniklassiker]
Broschur; Format 13,7 x 21; 56 Seiten
Översättning av J. Gunnarsson
Illustrationer av Gustave Doré
© Bokförlaget Niloé AB
Originalets titel:
Wunderbare Reisen zu Wasser und zu Lande, Feldzüge und lustige Abenteuer des Freiherrn von Münchhausen
Första uplagan
Bohusläns Grafiska AB
ISBN 91-7102-216-3
Schweden [SCH 1990/08]
En Münchhausen för alla tider. Baron Hieronymus von Münchhausens aldrig tidigare skildrade äventyr på land, till sjöss och i luften berättade för hans vänner och med hans tillstånd upptecknade av Erik Glossmann och den svenske vännen Olov Svedelid
Stockholm: Sellin & Partner Bok och Idé AB, 2002
Pappband; Format 15,5 x 21,5; 162 Seiten
Omslagsillustration: Maria Ström
© Upptecknarna Erik Glossmann och den svenske vännen Olov Svedelid 2002
Grafisk form: Burt Hultros, LayoutMontage AB
Redaktör: Lena Pallin
Tryck: Fälth & Hässler, Smedjebacken 2002
info@sellin.se • www.sellin.se
ISBN 91-7055-280-0
Schweden [SCH 2002/09M]