Готфрид Август Биргер: барона Минхаузена Чудновати Доживљаји.
Београд: дерета, 2001
[Мала библиотека за децу и одрасле: Коло 1; књига 1]
Taschenbuch; 12,7 x 16,9; 149 Seiten
Превео и за децу обрадио: Живојин Вукадиновиђ {Übersetzung: Zivojin Vukadinovic}
Оригиналне илустрације: Гистав Доре {Illustrationen Gustave Doré}
ISBN 86-7346-144-8
Jugoslawien [SCH 2001/09]

Готфрид Аугуст Биргер: Чудновати доживљаји Барона Минхаузена.
Београд: Издавач Завод за уџбенике и наставна средства, 2005
Библиотека „Књига И По“
Pappband; 14,5 x 20,6; 112 Seiten
Превео и за децу обрадио: Живојин Вукадиновиђ {Übersetzung: Zivojin Vukadinovic}
Књигу препоручује: Горан Петровићилустрације: Вуга Радуловић {Illustration: Wuga Radulovic}
Београд, Обилиђев венац 5
Рукопис предат у штампу септембра 2005, године
штампање завршено октобра 2005, године
Штампа "Интерграф", Београд
ISBN 86-17-12927-1
Serbien-Montenegro [SCH 2005/02]