Gotfrids Augusts Birgers: Minchhauzens. Brinumainie celojumi pa juram un sauszemi.
Riga: Artura Priediša Apgads, 1944
Broschur; Format 18,8 x 26,1; 159 Seiten
Tulkojis Ints Kursenieks
Gustava Doré kokgrebumi
Papirs no grafisko piederumu un materialu centr., 73 x 103
Iespista pipina spiestuve Riga, pliskavas iela 16.
Broseta sietuve era Riga, Rich. Vagnera iela 113
Izdota 1944
Lettland [SCH 1944/09]
 

Münchhauzens. Slavena brivkunga briniškie celojumi un dekainie piedzzivojumi.
Riga: Elmara Saulites Apgads, 1944
Broschur; Format 15,5 x 21,5; 100 Seiten
Jauna atstastijuma pasniedzis Vilhelm fon šolcs (in neuer Nacherzählung herausgegeben von Wilhelm von Scholz)
No vacu valoda tuljokis Rantis Pazars
Sigismunda Vidberga ilustracijas un vaks
Arturo Apina iekartojums
Papirs 47 kg, 61 x 86 cm, no Latvijas papira fabrikas.
Iespist un brosets Latvijas vertspapiru spiestuve, Riga 1944.
Lettland [SCH 1944/08]
Gotfrids Augusts Birgers: Minhauzens. Barona fon Minhauzena briniškigie celojumi un piedzivojumi uz udens un uz sauszemes, par kuriem vinš medza stastit savu drauga pilka pie pudeles vina.
Riga: Izdevnieciba Liesma, 1970
Halbleinenband; Format 17,3 x 22; 104 Seiten
No vacu valodas tulkojusi Erika Luse
[Der Text ist eine Übersetzung der Münchhausen-Ausgabe im Kinderbuchverlag Berlin, 1956. Das Nachwort von A. Amsterdams ist der Münchhausenausgabe bei Gosditisdat Moskau, 1961 entnommen.]
Gustava Doré ilustracijas
Vaku zimejusi Valda Muizule
Redaktore M. Paula
Maksl. redaktors J. Svencs
Tehn. redaktore D. Pastare
Korektore D. Ergle
Nodota saliksani 1969
UdSSR [SCH 1970/04]
Gotfrids Augusts Birgers: Barona Minhauzena piedzivojumi. Brivkunga von Minchhauzena kara gaitas un jautras dekas, ka vins pats tam statijis pie alus kausa jautru draugu pulka.
Riga: SIA izdevejfirma Vaidelote, 1999
Pappband; Format 17,6 x 24,9; 164 Seiten
Gramatas sagatavona izmantots izdevums "Brinumainie celojumi pa juram un sauszemi" Artura Priediša Apgads Riga 1944. Gads
Gustava Doré ilustracijas
© Vaidelote 1999
Registr. Apliec. N 0801 Formats 70x100/16
SIA izdevejfirma Vaidelote. LV 2123, Rifas raj. Kekava 17
Iespiesta a/s Preses Nams, Balasta danbi 3, Riga, LV-1081
ISBN 998-507-04-1
Lettland [SCH 1999/10]
 
Godfrids Augusts Birgers: Minhauzens
Riga: Apgads Zvaigzne ABC, 2007~
[Serija “Lasitprieks!”]
Laminierter Pappband; Format 15 x 20,7; 126 Seiten
No vacu valodas tulkojusi Erika Luse
Gustava Doré ilustracijas
© Apgads Zvaigzne ABC
Apgads Zvaigzne ABC, SIA, Kr. Valdemara iela 6, Riga, LV-1010
ISBN 998-22-096-6
Lettland [SCH 2007/03]