Ρ.Σ. Ράσπε: Οι αλλόκοτες περιπέτειες του βαρώνου Μυνχάουζεν.
Αθήνα: Ηριδανός, 199~
Pappband; 14,5 x 21,6; 147 Seiten
Μετάφραση: Κοστα Τρικογλιδη {Übersetzung Kosta Trikoulidi}
Frontispiz von Gustave Doré
Το βιβλιο αυτο Τυπωθηκε στο τυπογραφειο Α. Ζουμαδακη και Σια Ε.Π.Ε. για λογαριασμο του εκδοτικου οικου „Ηριδανος“
Griechenland [SCH 199_/12]

Γκόντφριντ Αουγκουστ Μπγργκερ: Εκστρατείες καί φανταστικές περιπέτειες τού βαρόνου Μγχάουζεν στή στεριά καί στή θάλασσα.
Αθήναι: Υψιλον Βιβλία, 1990
Paperback; 14 x 21; 126 Seiten
[
Αεροστατο 16]
Μετάφραση άπο τα Υερμανικά Ζήσης Σαρίκας {Übersetzung aus dem Deutschen Zisis Sarikas}
Μέ 75 ξυλογραφίες τού {Mit 75 Holzstichen von} Gustave Doré
Copyright 1990;
Υψιλον/Βιβλία
Griechenland [SCH 1990/11 ]

ΓκοττφριντΟι Α. Μπυργερ {Gottfried A. Bürger}: Oi περιπέτειες του βαρόνου Μινχάουζεν.
Αθήνα: Ωκεανίδα, 2000
Leinenband; Format 14,0 x 17,0; 226 Seiten
Reihe: Ta Κλασικά 11 - Υπεύθυνος Σειράς: Δημήτρης  Παπακώστας
Μεταφραση απο τα γερμανιχα {Übersetzt aus dem Deutschen}: Ελένη Καλογιάννη
Εικονογράφος: Gustave Doré
ISBN 960-410-135-8
Griechenland [SCH 2000/15]

Οι περιπέτειες του Βαρώνου Μυνχάουζεν.
Μεταμόρφωση Αττικής
: Εκδόσεις Παπαδόπουλος, 2005
Pappband; Format 21,5 x 29,6; 69 Seiten
Διασκευή: Μαρία Αγγελίδου {Text adaptation by Maria Agelidou}
Εικονογράφηση: Βασίλιεφ Σβετλίν {Illustrator: Vasilev Svetlin
}
© 2005, Εκδόσεις Κγρίακοσ Παπαδόπουλος
http://www.picturebooks.gr/

ISBN 960-412-377-7

Griechenland
[SCH 2005/01]

Οι περιπέτειες του βαρόνου Μυνχάουζεν.
Αθήνα: Νίκας / Ελληνική Παιδεία Α.Ε., 2006
[Verlags-Nr. B29614]
Paperback; Format 16,9 x 24; 201 Seiten
Μετάφραση: Γεωργία Tαρσούλη {Übersetzung: Georgia Tarsouli}
Συγγραφέας: Ε.Δ. Μούνδ {E.D. Mund}
Εικονογράφηση Εξωφύλλου: Δέσποινα Καραπάνου {Despuna Karapanou}
[Die Bilder sind von Willi Planck]
Copyright © 2006 για ιην γλώσσα Ελληνικά Εκδόσεις Ελληνική Παιδεία Α.Ε.
www.nikasbooks.gr

ISBN 960-296-134-1
Griechenland [SCH 2006/03]