Baron Münchhausens Æventyr og Rejser.
Kjøbenhavn: Jacob Erslevs Forlag, 189~
I oversættelse ved Vilhelm Møller
Illustrede af Gustave Doré
Dänemark [SCH 189_/05]
Münchhausens historier.
København: A/S N.C. Roms Forlag, 190~
[Umschlagbild: Luplau Jensen. Die Textillustrationen stammen z. T. von Wilhelm Simmler aus den Deutschen Bilderbogen, z.T. sind sie von unbekannter Hand.]
Dänemark [SCH 190_/13]
Baron Münchhausens vidunderlige Rejser og Eventyr til Lands og til Vands saaledes som han selv plejede at fortælle dem i Vennelag.
København: J.L. Lybeckers Forlag, 1909 [Oplag: 3000 Ekspl.]
Paa dansk ved Alex. Schumacher
Med tegninger af Louis Moe
Dänemark [SCH 1909/02]
Friherre von Münchhausen's vidunderlige rejser og eventyr som han selv plejede at fortælle dem i et muntert lag.
Kjøbenhavn - Kristiania - London - Berlin: Gyldendal ske Boghandel - Nordisk Forlag, 1924
Paa dansk ved Theodor Ewald
Illustrationer af Rolf Winkler
Dänemark [SCH 1924/05]
Baron Münchhausens Eventyr og Rejser.
København: Falkens Forlag, 1929 [SCH 2. Auflage (Anden Udgave)]
I Oversaettelse ved Vilhelm Møller
Illustreret af Gustave Doré
Dänemark [SCH 1929/03]
Münchhausens Eventyr.
København: Athenaeum Dansk Forlag, 1941
Paa dansk ved Otto Gelsted
Illustreret af Robert Storm Petersen
Dänemark [SCH 1941/02]
Baron Münchhausens eventyr og rejser.
København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1941
Illustreret og original litograferet paa sten af Arne Ungermann
Dänemark [SCH 1941/01]
Gottfried August Bürger: Friherre von Münchhausen's vidunderlige rejser og eventyr til vands og til lands sådan som han selv plejede at fortælle dem ved et godt glas i sine venner kreds.
København: Hernovs Forlag, 196~
På dansk ved F. Asmussen
Med 72 træsnit af Gustave Doré
Dänemark [SCH 196_/14]
Gottfried August Bürger: Friherre von Münchhausen's vidunderlige rejser og eventyr til vands og til lands sådan som han selv plejede at fortælle dem ved et godt glas i sine venner kreds.
København: Hernovs Forlag, 1971 [3. opl.]
Efter Gottfried August Bürgers udgave fra 1787
På dansk ved F. Asmussen
Med 72 træsnit af Gustave Doré
Omslag og typografi Harry Olsen
ISBN 87-7215-682-1, ib. (87-7215-681-3, hft.
Dänemark [SCH 1971/07]
Baron Münchhausen's eventyr og rejser.
København: Lademann Forlagsaktieselskab, 1974
Baron Münchhausen's eventyr og rejser er oversat af Vilhelm Møller
Efterskrift af Jens Kruse
Illustreret af Gustave Doré
Dänemark [SCH 1974/05]
Eventyr av baron van Münchhausen.
Münchhausen og de fem tjenere.
Münchhausen løber en risiko.
Münchhausen på bjørne-eventyr.
Købnhavn: Forlaget Sesam A/S, 1976
Gendigtet av Grete Juel Jørgensen
[Illustriert]
ISBN 87-7234-146-6
Dänemark [SCH 1976/06]
Münchhausens eventyr.
København: Lademann Forlagsaktieselskabet, 1977
På dansk ved Hanne Jensen
[Illustrationen von J. Pavlin und G. Šeda [Pop-Up-Bilder]
ISBN 87-15-03678-2
Dänemark [SCH 1977/07]
Gottfried August Bürger: Friherre von Münchhausen's vidunderlige rejser og eventyr til vands og til lands sådan som han selv plejede at fortælle dem ved et godt glas i sine venner kreds.
København: Hernovs Forlag, 1980 [4. opl.]
Efter Gottfried August Bürgers udgave fra 1787
På dansk ved F. Asmussen
Med 72 træsnit af Gustave Doré
ISBN 87-7215-681-3, hft.
Dänemark [SCH 1980/04]
Friherre von Münchhausens vidunderlige rejser og eventyr. Til lands og til vands således som han selv plejede at fortælle dem i et lystigt lag.
København: Forlaget Sesam a/s, 1985 [SCH 2. Oplag]
Ny revideret udgave ved Lone Svanholm
Illustreret af Rolf Winkler
Omslag af Erik Hjorth Nielsen
ISBN 87-7258-077-1
Dänemark [SCH 1985/06]
Münchhausens Rejser og Eventyr.
København: Forlaget Danmark, 1991
Illustreret af Rolf Winkler
Illustration på omslag af Erik Hjorth Nielsen
ISBN 87-15-04120-4
Dänemark [SCH 1991/09]
Baron Münchhausens Eventyr og Rejser.
København: Boghandlerhandlerforlaget A/S, 1995
På dansk ved Vilhelm Møller
Illustreret af Gustave Doré
Omslaglayout af Kjeld Brandt med illustration af Robert Viby
ISBN 87-90180-20-8
Dänemark [SCH 1995/02]
Baron Münchhausens fortælling om sine mærkværdige rejser og krigsoplevelser i Rusland, ærbødigst tilegnet tu og anbefalet gentlemen på landet, og dersom det matte behage dem, tu at tortælle om deres egne oplevelser efter jagterne, ved væddelob, pa kursteder og andre dannede lejligheder omkring en flaske og ved kaminen.
Lynge: Bogans Forlag, 1998
Illustreret af Robert Storm Petersen
ISBN 87-7466-337-2
Dänemark [SCH 1998/10]