Gottfried August Bürger: Les Aventures del Baró Münchhausen.
Barcelona: Ediciones de la Magrana, 1991
[L'esparver 36] 3. Auflage
Taschenbuch; Format 13,4 x 19,5; 105 + 7 Seiten
Traducció de Joan Fontcuberta
lllustracions de Pep Trujillo [SCH 13 SW-Abbildungen]
Coberta (Umschlag): P.T.
Consell assessor: Pep Albanell, Assumpció Lisson, Núria Reynés i Lluis Simon
La traduccció d'aquesta obra ha merescut una subvenció del Servei del Llibre del Department de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Primera edició: juny de 1984
Segona edició: novembre de 1988
Tercera edició: gener de 1991
Disseny de la collectió: Pep Trujillo
Titol original: Münchhausen
© Ediciones de la Magrana S.A.
Apartat de Correus 9487-08080 Barcelona
lmprés a Libergraf, Constitució, 19 - 08014 Barcelona
Dipósit legal: B. 45.485 - 1990
ISBN 84-7410-163-8
Spanien [SCH 1991/04]