Die Awonture van Baron von Munchhausen.
Pretoria : J.H. de Bussy Beperk &
Kaapstad: H.A.U.M. v/H J. Dusseau & Co., 1922
[Boekies vir die Kleinspan IX]
Pappband; Format 14,5 x 17,3; 123 + 1 Seiten
Vry vertaal deur P.A.M. Brink
Daar is baie prentjies in [Farbtafeln und SW-Bilder]
Südafrika [SCH 1922/10]

Gottfried August Bürger: Die wonderbaarlike avonture van Baron von Münchhausen.
Kaapstad en Pretoria: Human & Rousseau, 1969
Tweede uitgawe, eerste druk 1969
Pappband; Format 14 x 21,5; 167 Seiten
Vertaling deur W. O. Kühne en C. H. Winckler
Met die oorspronkelike illustrasies van Gustave Doré
Eerste uitgawe, eerste druk 1966
Eerste volledige Afrikaanse uitgawe in 1965 deur Human & Rousseau Uitgewers (Edms.) Bpk., Keroomstraat 72, Kaapstad; Andieestraat 172, Pretoria
Kopiereg in vertaling © 1965 deur Human & Rousseau Uitgewers (Edms.) Bpk.
Tipografie deur Desmond Windell - Gedruk deur Citadel-pers, Landowne
Südafrika [SCH 1969/08]